Създаването на възможност за пряко допитване до гражданите по особено важни управленски и политически въпроси е основно искане, което е залегнало в политиката на „Възраждане“. …

 

Ние считаме, че до момента са създадени редица законови пречки, които да не позволяват реалното провеждане на национални и местни референдуми, и по този начин умишлено да изключат волята на гражданите при управлението на страната и нейните региони.

Затова, бидейки част от законодателната власт в 47-мото Народно събрание, ние внесохме законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. С него предлагаме две съществени промени в досегашната неефективна и мудна правна уредба:

Искаме да стане възможно гражданите да се произнасят по много повече важни теми за развитието на страната и общините, отколкото това е възможно сега. Създаваме възможност за пряко допитване до народа както по вътрешнополитически въпроси (като за държавния, съответно местния общински бюджет), така и по външнополитически (като участието на Република България в международни съюзи като ЕС и НАТО). Нещо, което до този момент не е възможно по настоящата законова уредба и е изрично изключено от предмета на закона. Искаме и резултатът от такива важни и масови народни допитвания да има правно валидно значение за управлението на страната, а не да бъде игнориран впоследствие от властимащите, каквито примери вече сме наблюдавали.

Наред с това предлагаме да бъдат значително занижени критериите и условията за:

– отправяне на предложение до Народното събрание за провеждане на референдум – от 200 000 на 50 000 подписа;

– вземане на решение за провеждане на такова допитване до народа – от 400 000 на 100 000 подписа.

Заедно със значително намаляване на необходимия брой подписи за предлагане и за свикване на референдум, ние създаваме и възможност за всяка парламенарнопредставена група да иска свикване на референдум; както и въвеждаме и други инструменти, които да позволят реално иницииране и провеждане на по-редовни допитвания до гражданите по съществени въпроси в управлението на държавата и общините.

Ние от „Възраждане“ считаме, че ако бъдат приети, тези предложения ще позволят наистина ефективно приложение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, като ще върнат пряката демокрация обратно в ръцете на българското общество.